Polopatisticky znázornený problém s nefunkčným automatickým prepínaním formátov 4:3 a 16:9 v platforme DIGI TV.
Prejavuje sa minimálne na starších CRT televízoroch s formátom 4:3, kde sa nedá prepnúť do iného rozmeru obrazu.
Na set-boxe nastavený rozmer 4:3 a „poštová schránka“ (ostatné kombinácie degradujú obraz zvyšných TV programov)

 

JEDNOTKA – napevno nastavený 16:9 formát
(okrem toho je tak chybne nastavená aj PRIMA TV, ČT1, ČT2...)

Pri vysielaní v 16:9 v poriadku

jednotka-169.jpg


Pri vysielaní 4:3 obraz roztiahnutý na 16:9 (CHYBA)

jednotka-43.jpg

 

 

DVOJKA – napevno nastavený 4:3 formát
(okrem toho je tak chybne nastavená aj JOJ PLUS, NOVA, DIGI SPORT!!!, NOVA SPORT, SPEKTRUM (od 12.2. opravené), CETV...)

Pri vysielaní 4:3 v poriadku

dvojka-43.jpg


Pri vysielaní 16:9 obraz umelo zúžený na 4:3 (CHYBA)

dvojka-169.jpg

 

TROJKA – automatické prepínanie medzi 4:3 a 16:9 (funkčné WSS a všetko v poriadku)
(nastavené sú takto ďalšie programy: Markíza, TV Doma, TV JOJ, Eurosport, Eurosport 2, Spektrum...)

Pri vysielaní 4:3 automaticky prepnuté do 4:3 (v poriadku)

trojka-43.jpg

 

Pri vysielaní 16:9 automaticky prepnuté do 16:9 (v poriadku)

trojka-169.jpg

Čiže JEDNOTKA a DVOJKA majú zle nastavené WSS (automatické prepínanie formátu), TROJKA je v poriadku a tak by mali byť nastavené aj všetky ostatné programy, ktoré počas vysielania menia formát obrazu (na ostatných platformách to funguje bez problémov)