w  w  w  .  h  e  m  e  n  d  e  x  .  s  k

The start of the over

U.S.A 11. september 2001, 08:45 AM

Twins po útoku...

Nechápem a ani nechcem to pochopiť, nedokážem to! Krv, násilie, ničivý fanatizmus živočíchov nezasluhujúcich si pomenovanie „človek“... Preliali krv nevinných pre choré ideály náboženského fanatizmu! Som v totálnej depresii, v nekonečnom strachu z perspektív nasledujúcich dní. Prosím, skutočne prosím všetkých, ktorí to dokážu ovplyvniť, i Teba, mnou do týchto chvíľ zatracovaný Pane Bože, prosím, nedopusť, aby udalosti tohto dňa vyvrcholili konfliktom, ktorý by sa dal prirovnať k útoku na Poľsko v prvý septembrový deň roku Pána 1939, majúcim za následok nekonečné hrôzy 2. svetovej vojny. Prosím v mene celého sveta, celej planéty Zem, prosbu ľudí normálnej mysle o potrestanie totálnej imbecility, intelektuálneho defektu a náboženského fanatizmu živočíchov, zodpovedných a sympatizujúcich s udalosťami dnešného dňa. Ja ponížene prosím, nežiadam!!!

Vyjadrujem skutočne úprimnú sústrasť všetkým, ktorí doplatili na mentálnu demenciu a debilitu cicavcov postrádajúcich základné ľudské hodnoty a zmysly, stavajúcich sa na najnižší stupeň civilizačného vývoja, parazitov modrej planéty... a ešte raz prosím... Prosím o spravodlivé, ale skutočne spravodlivé potrestanie spomínaného ohavného činu, zatiaľ neznámej sekty. Nech je prekliata, nech je prekliaty pôvodca tejto skurvenej myšlienky, nech sú prekliati všetí tí, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o smrť desaťtisícov nevinných ľudí, ktorí absolútne nemali potuchy, aký skurvený dôvod viedol k realizácii tejto ohavnosti hajzlov, nezaslúžiacich si iné pomenovanie ako „sfanatizované živočíšne zmrdy“!


PS: A ešte jedna prosba, viem, že je nemožná, napriek tomu to dnes večer skúsim: Chcem sa zajtra zobudiť s pocitom, že toto všetko bol len zlý, ale totálne nevinný sen...

Boh žehnaj ľuďom dobrej vôle 
a potrestaj zlo a nenávisť!!!
 

Moja pôvodná stránka, ktorá teraz absolútne postráda zmysel sa nachádza TU v starej verzii. Skutočne nemám síl na novú aktualizáciu, a viem, že nie som jediný... 
Boh nám žehnaj, modrá planéta!

Deň po...

© martin tužinský, Zvolen
11.09.2001 • 23:30 Central Europe Time